696 Sayılı KHK Kapsamında Kadroya Geçiş Başvuru Sonuçları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesine göre Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından 9'uncu madde hükümleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak başvurular sonuçlandırılmıştır.

Başvurusu kabul veya red edilerin listesi personelin görevli olduğu kuruluşun ilan panosunda yayınlanmıştır. İlana itiraz olması halinde itirazın 23.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili kuruluşa yapılması hususu ilanen duyurulur.
 

Başvuruların Kabul/Red Durumu
Toplam Başvuru Sayısı 414
Kabul Edilen Başvuru Sayısı 362
Reddedilen Başvuru Sayısı 52
 
Red Gerekçeleri
Raporlu Personel Yerine Geçici Olarak İstihdam Edilen Personelin 04/12/2017 Tarihinde Çalışmaması 28
Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım İşi Olmaması 23
Personelin Emekli Aylığı Haketmesi 1