Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ordu İl Eylem Planı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim metaryelleri